กิจกรรมCSRสนับสนุนสีสเปรย์และเคมีภัณท์ร่วมกับโรงเรียนและวัด

กิจกรรมร่วมกับโรงเรียนตลาดเปร็ง
กิจกรรมร่วมกับโรงเรียนเทพประทาน
กิจกรรมร่วมกับโรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ
กิจกรรมร่วมกับโรงเรียน วัดปากน้ำโจ้โล้
กิจกรรมร่วมกับวัดอ่างทอง
กิจกรรมร่วมกับ สำนักปฎิบัติธรรมพุฒาวัน
กิจกรรมร่วมกับโรงเรียนสุเหร่าคลอง19
กิจกรรมร่วมกับโรงเรียนบ้านคลองเจ้า
กิจกรรมร่วมกับโรงเรียนไม้แก้วประชานุเคราะห์
กิจกรรมร่วมกับโรงเรียนลำชะล่า
กิจกรรมร่วมกับโรงเรียนสุเหร่าใหม่

BOSNY News

ติดตาม Bosny Youtube Channel

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pzactual/videos/2248579075404865/

บอสนี่ร่วมกับองค์การสวนสัตว์คืนความสดใสให้เขาดิน ในวันที่ 14 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา.เปิดโอกาสให้ ศิลปินผู้มีความสามารถได้มีส่วนแสดงฝีมือบนกำแพงสวนสัตว์ดุสิต กว่า23 จุด