สีสเปรย์ BOSNY ให้การสนับสนุน นักแข่งรถ คุณคมิก กรรณสูต ทีม AAS Motorsport ซึ่งขับรถ Porsche 911 GT3 Cup (992) no. 17 ในการแข่งขันรายการต่างๆ
กิจกรรมร่วมกับโรงเรียนตลาดเปร็ง
กิจกรรมร่วมกับโรงเรียนเทพประทาน
กิจกรรมร่วมกับโรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ
กิจกรรมร่วมกับโรงเรียน วัดปากน้ำโจ้โล้
กิจกรรมร่วมกับวัดอ่างทอง
กิจกรรมร่วมกับ สำนักปฎิบัติธรรมพุฒาวัน
กิจกรรมร่วมกับโรงเรียนสุเหร่าคลอง19
กิจกรรมร่วมกับโรงเรียนบ้านคลองเจ้า
กิจกรรมร่วมกับโรงเรียนไม้แก้วประชานุเคราะห์
กิจกรรมร่วมกับโรงเรียนลำชะล่า
กิจกรรมร่วมกับโรงเรียนสุเหร่าใหม่

BOSNY News

ติดตาม Bosny Youtube Channel

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pzactual/videos/2248579075404865/

บอสนี่ร่วมกับองค์การสวนสัตว์คืนความสดใสให้เขาดิน ในวันที่ 14 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา.เปิดโอกาสให้ ศิลปินผู้มีความสามารถได้มีส่วนแสดงฝีมือบนกำแพงสวนสัตว์ดุสิต กว่า23 จุด

สนับสนุนนักแข่ง คุณคมิก กรรณสูต

กิจกรรมCSRสนับสนุนสีสเปรย์และเคมีภัณท์ร่วมกับโรงเรียนและวัด

กิจกรรมร่วมกับโรงเรียนตลาดเปร็ง
กิจกรรมร่วมกับโรงเรียนเทพประทาน
กิจกรรมร่วมกับโรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ
กิจกรรมร่วมกับโรงเรียน วัดปากน้ำโจ้โล้
กิจกรรมร่วมกับวัดอ่างทอง
กิจกรรมร่วมกับ สำนักปฎิบัติธรรมพุฒาวัน
กิจกรรมร่วมกับโรงเรียนสุเหร่าคลอง19
กิจกรรมร่วมกับโรงเรียนบ้านคลองเจ้า
กิจกรรมร่วมกับโรงเรียนไม้แก้วประชานุเคราะห์
กิจกรรมร่วมกับโรงเรียนลำชะล่า
กิจกรรมร่วมกับโรงเรียนสุเหร่าใหม่

BOSNY News

ติดตาม Bosny Youtube Channel

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pzactual/videos/2248579075404865/

บอสนี่ร่วมกับองค์การสวนสัตว์คืนความสดใสให้เขาดิน ในวันที่ 14 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา.เปิดโอกาสให้ ศิลปินผู้มีความสามารถได้มีส่วนแสดงฝีมือบนกำแพงสวนสัตว์ดุสิต กว่า23 จุด