บอสนี่ กรีต กาวเชื่อมคอนกรีต B213

  • มีการยึดเหนี่ยวสูง ทนแรงกระแทก และ การกัดกร่อนดี
  • แห้งเร็วภายใน 30-60 นาที
  • เจาะรูทำเกลียว ทำสีได้ตามต้องการ
  • ประกอบด้วยน้ำยา1และ2 และผงแป้ง 2 ชนิด