สเปรย์ทำความสะอาดแผงวงจรไฟฟ้า B131

ขนาด 200 CC

สเปรย์ทำความสะอาดแผงวงจรไฟฟ้า

 • ล้างบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์
 • แผงวงจรไฟฟ้า
 • ปุ่มวอลลุ่ม ทีวี
 • กล่องควบคุม, สวิตซ์ไฟ
 • แอร์โฟล์วเซนเซอร์
 • ปริ้นเตอร์
 • เครื่องถ่ายเอกสาร
 • สะพานไฟ
 • ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
 • มอเตอร์ไฟฟ้า
 • วงจรคอมพิวเตอร์
 • หม้อแปลงไฟฟ้า
 • ลำโพง
 • เครื่องหัวอ่านเทป
 • จอยเกม
 • ไมโครโฟน และอื่นๆ
 • เหมาะสำหรับงานทำความสะอาดผิวหน้าอุปกรณ์ไฟฟ้า
 • กำจัดคราบน้ำมันสิ่งสกปรกตกค้างได้อย่างปลอดภัย
 • แห้งเร็วไม่มีสารตกค้าง
 • สามารถแทรกซึมและขจัดสิ่งสกปรกได้ดี
 • ทำความสะอาดหน้าสัมผัสทางไฟฟ้า
 • ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ และชิ้นส่วนอุปกรณ์
 • ไม่มีส่วนผสมของสาร CFC
 • ระยะห่าง 25 cm. จากวัสดุที่พ่น
 • ควรปิดสวิตช์และถอดปลั๊กเครื่องไฟฟ้าก่อนพ่น