บอสนี่วิท B216

บรรจุ : 2 ปอนด์ , 9 ปอนด์

  • สามารถอุดรูรั่วได้ในขณะที่มีน้ำไหลและมีแรงดันน้ำ
  • หยุดการไหลของน้ำได้อย่างฉับพลัน
  • แห้งเร็วฉับพลัน ในเวลา 2-3 นาที