กาวยาง บอสนี่ B206

บรรจุ : 200 มล. , 550 มล. , 3 ลิตร. , 15 ลิตร

เหมาะสำหรับติดงานไม้ หนังสัตว์ หนังเทียม PVC ผ้า โฟร์ไมก้า