สเปรย์ ลูป-โฟตี้ B106

ขนาด 200 CC , 400 CC

  • สเปรย์น้ำมันสารพัดประโยชน์
  • ใช้หล่อลื่นชิ้นส่วนโลหะต่างๆ
  • ล้างคราบสนิม