อีป๊อกซี่ พัตตี้ AB B236

บรรจุ : 0.5 กก. , 1 กก. , 3 กก. , 10 กก.

  • กาวเชื่อมประสาน
  • แข็งตัวเร็ว 30 นาที
  • แรงยึดเกาะสูง เหมาะกับงานเชื่อมประสาน อุดรูรั่ว
  • สามารถ เจาะรู ทำเกลียว ตะไบ
  • สีขาวครีม เนื้อเนียน
  • ผสม 1:1