สเปรย์น้ำมันหล่อลื่นอเนกประสงค์ RF40

  • คลายชิ้นส่วนที่เป็นสนิม
  • ลดเสียงรบกวน
  • แทรกซึมช่วยหล่อลื่น ลดการเสียดสี
  • ป้องกันการกัดกร่อนของโลหะ
  • ไล่ความชื้น