สเปรย์ เรืองแสงในความมืด B111

ขนาด 200 CC

  • เรืองแสงในความมืด
  • เหมาะสำหรับพ่นบริเวณ ประตูหนีไฟ ทางเดินฉุกเฉิน บริเวณเครื่องดับเพลิง ป้ายจราจร ป้ายเตือน สัญลักษณ์ต่างๆ