สีสเปรย์พรางตัว B108

ขนาด 400 CC #001-006

  • สีมีความด้านมาก สามารถดูดซับแสง ไม่ให้สะท้อนกลับ ช่วยการพรางตัว
  • ฟิล์มมีความแข็งและคงทน
  • ใช้ได้กับ เหล็ก พลาสติก ไม้ โลหะ ต่างๆ เป็นต้น