ซีลน้ําอะคริลิค A100 B263

ซีลน้ําอะคริลิค A100

ขนาด : 0.95 ลิตร, 3.785 ลิตร

  • ป้องกันการรั่วซึม 100%
  • ฟิล์มใส / เงาสูง
  • แห้งเร็ว
  • ทาสีด้วยน้ํายางหรือสีน้ํามัน
  • เหมาะสําหรับอิฐหินไม้ ฯลฯ